حامیان شهر | لیست مهندس چمران

شهر تهران نیازمند حامی است تا زندگی در اجزایش ادامه یابد.

تهران می باید سرمشق شهر نشینی با الگوی زیست اسلامی ایرانی باشد.

شهر تهران نیازمند حامی است تا زندگی در اجزایش ادامه یابد.

تهران می باید سرمشق شهر نشینی با الگوی زیست اسلامی ایرانی باشد.

دعوتنامه

همراهان و یاران گرانقدر!

شهرها در واقع بزرگترین  موجودات زنده کره زمین و زمینه ساز حیات بشر و رشد و توسعه اخلاقی معنوی و مادی زندگی انسان به شمار می روند. شهر نیز مانند هر موجود زنده دیگر رگ و پی و شریان دارد ، از هویت و روح برخوردار است و تعادل در ارکان و اجزای ساختاری آن از اهمیتی سرنوشت ساز برخوردار است.

ریاست آقای مهندس چمران در دوره های دوم ، سوم و چهارم شورای شهر تهران نشان داد توجه همزمان به روح و عناصر معنوی شهر در کنار توسعه مادی و زیبا سازی ظاهری آن می تواند نقشی سرنوشت ساز در تبدیل کلانشهر تهران به محلی برای زندگی در تمام ابعاد مادی و معنوی آن ایفا کند و شهروندان را به آرامش و آسایش توام سوق دهد.

شهر ها در نگاه ما بستر تربیت نیروی متعهد و متخصص و زمینه ساز باورمندی مردم به اعتقادات اسلامی و سنت های ملی و خاستگاه میهن پرستی و اتکای به ارزش های معنوی اجتماع است و در این مفهوم مدیریت شهر نیازمند تخصص در امتزاج با روح معنویت و زیبایی های مادی و معنوی است.

حضور دوباره جناب آقای مهندس چمران در کارزار انتخابات شورای شهر نوید بخش بازگشت روح انقلابی و تعهد اسلامی در کنار تخصص و پاکدستی به شورای شهر تهران است و تلاش در جهت حضور دوباره وی در این جایگاه امید های زیادی را به فردای روشن و نوید بخش شهر ایجاد کرده است.

 از اینرو ما به عنوان گروهی از حامیان مردمی آقای مهندس چمران شما را به حضور فعال در این عرصه و همراهی و هم صدایی در ارزش های مد نظر این مجموعه در حمایت از این یار دیرین شهر و انقلاب به این عرصه فرا می خوانیم و از محضر یکایک شما شهروندان عزیز تقاضا داریم ضمن پیوستن به کارزار حمایت از آقای مهندس چمران در انتخابات شورای شهر در وبگاه حاضر ما را از امید ها ، آرمانها و برنامه های خود برای آینده درخشان شهرمان آگاه سازید و از طریق این وب سایت با ما در تماس باشید.

شمار حامیان آقای مهندس چمران در انتخابات شورای شهر

2801

درخواست دعوت

جهت دعوت از جناب آقای چمران فرم ذیل را تکمیل نمایید.